ระบบลงทะเบียน อบรม/สัมมนา สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • (ครั้งที่ 3 ภาคใต้) ชี้แจง 4 ภาค เรื่อง กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) จ.นครศรีธรรมราช

  ครั้งที่ 3 ภาคใต้ จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดยะลา ++ กำหนดลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ - 29 มีนาคม 2567 ++ กำหนดจัดประชุม วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 08.00-15.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

 • สัมมนาเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักความเสียหายทั่วไป (General Average)

  คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ กำหนดจัดสัมมนาฯ วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.00-13.30 น. ณ ห้องสัมมนา 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย (บรรยายภาษาอังกฤษ และสรุปสาระสำคัญเป็นภาษาไทย) รับสมัครบุคลากรของบริษัทสมาชิก บริษัทละ 2 ท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ++กรุณาลงทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษ++ ปิดรับสมัครแล้ว **หากท่านประสงค์จะเข้าร่วม E-mail มาที่ nongrat@tgia.org เพื่อตรวจสอบที่นั่ง**

 • (ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออก) ชี้แจง 4 ภาค เรื่อง กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (ฺBEV) จ.ชลบุรี

  ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดระยอง จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง +++ กำหนดลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ - 26 เมษายน 2567 +++ กำหนดประชุมวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 08.00-15.30 น. ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี

 • สัมมนา “สู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย Big Data สำหรับอุตสาหกรรมประกันภัย”

  วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องสุขุมวิท 1-2 ชั้น 3 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ ขอเชิญส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเข้าร่วมการสัมมนา บริษัทละ 2 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ภายในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567