ระบบลงทะเบียน อบรม/สัมมนา สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • พิธีมอบรางวัลโครงการรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำปี 2561

  ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 –12.00 น. ณ ห้อง Shanghai ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการจัดทำบัญชีบริการสถานพยาบาลใหม่กับการพิจารณาสินไหมประกันภัยสุขภาพ

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 - 17.00 น.ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 • Basic Principles of Business Interruption and Claims Handling Solutions

  :::: วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ :::: ผู้เข้าร่วม : บริษัทสมาชิก บริษัทละ 2 ท่าน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) * กรณีส่งเพิ่มเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 1,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ** บริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย ค่าใช้จ่ายท่านละ 2,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • ประชุมรับฟังการชี้แจง และแสดงความคิดเห็น สำหรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ แบบอัตโนมัติ (International Travel Insurance Policy ฉบับ File & Use)

  วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 08.30-13.00 น. (เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน) ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัทละ 1 ท่าน ดาวน์โหลดกรมธรรม์ประกันภัยล่วงหน้าได้ที่ https://www.tgia.org/upload/file_group/10/download_1528.zip