ระบบลงทะเบียน อบรม/สัมมนา สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • (รอบที่ 1: รอบเช้า) อบรมการใช้งานโปรแกรมแผนที่และแบบจำลองการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อการพิจารณารับประกันวินาศภัย (FRAM)

    วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัทละ 2 ท่าน (จำกัดรอบละ 25 บริษัท) -*สงวนสิทธิสำหรับบริษัทสมาชิกเท่านั้น*

  • (รอบที่ 2: รอบบ่าย) อบรมการใช้งานโปรแกรมแผนที่และแบบจำลองการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อการพิจารณารับประกันวินาศภัย (FRAM)

    วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัทละ 2 ท่าน (จำกัดรอบละ 25 บริษัท) -*สงวนสิทธิสำหรับบริษัทสมาชิกเท่านั้น*

  • (เปลี่ยนเวลาเป็น ทานข้าว 12.00 น. เริ่มประชุม 13.30 น.) ชี้แจงโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2567 ครั้งที่ 1/2567

    สมาคมฯ กำหนดจัดประชุมชี้แจง โครงการประกันภัยข้าวนาปี ครั้งที่ 1/2567 ขึ้นในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย (เวลา 12.00 น. ขอเชิญรับประทานอาหารกลางวัน) จึงขอเรียนเชิญบริษัทสมาชิกประกันภัยที่ร่วมรับประกันภัยเข้าร่วมประชุมบริษัทละไม่เกิน 5 ท่าน ภายในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567