ระบบลงทะเบียน อบรม/สัมมนา สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่นที่ 26

    มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้บริหารกว่า 1,000 คน ที่ผ่านการอบรมเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพในยุคดิจิตอล อบรม 31 สิงหาคม 2565 ถึง 27 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย ค่าธรรมเนียมการอบรม บริษัทสมาชิกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 60,000 บาท บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัยไทย 65,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)