ระบบลงทะเบียน อบรม/สัมมนา สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • การชี้แจงการใช้งานรายงานโครงการ Insurance Bureau System (IBS) สำหรับการประกันภัยทรัพย์สิน และโปรแกรมการคำนวณต้นทุนความเสียหายอ้างอิงของประกันอัคคีภัย

  เวลา 13.00 น. ผ่าน Zoom Meeting (สงวนสิทธิเฉพาะบริษัทสมาชิกฯ)

 • สัมมาหัวข้อ Governance of Digital Transformation and RPA / DLP and Data Governance

  จัดโดยชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมในแต่ละบริษัทและไม่เสียค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2564

 • IPR Club: การอบรมหลักสูตร “การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์” (Digital Content Public Relations): ครั้งที่ 2 ระดับ Intermediate

  ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย จัดอบรมรูปแบบ Virtual Training ผ่านระบบ Zoom Meeting ** ครั้งที่ 2: ระดับ Intermediate ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-11.00 น. ** สงวนสิทธิ์เฉพาะบริษัทสมาชิกของสมาคมฯ บริษัทละ 2 คนต่อการอบรมแต่ละครั้ง (รับเพียง 70 คนเท่านั้น และขอปิดรับหากมีผู้เข้าอบรมเต็มแล้ว) ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564

 • สัมมนาหัวข้อ Maximizing Strengths

  ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย จัดสัมมนาเพื่อการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำให้กับผู้บริหารในการค้นหาจุดแข็งของตนเอง บริษัทละ 1 คน เท่านั้น จำกัดเพียง 55 คน (First come First Serve)