ระบบลงทะเบียน อบรม/สัมมนา สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • [บริษัทสมาชิก] สัมมนา "การจัดการสินไหมทดแทน กรณีอุบัติภัยรายใหญ่” (Non-motor)

  เวลา 13.30-16.00 น. ผ่าน Zoom Meeting สงวนสิทธิสำหรับบริษัทสมาชิก ไม่เกินบริษัทละ 5 ท่าน (เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทนประกันภัยทรัพย์สิน (non-motor)

 • [Broker] สัมมนา "การจัดการสินไหมทดแทน กรณีอุบัติภัยรายใหญ่” (Non-motor)

  เวลา 13.30-16.00 น. ผ่าน Zoom Meeting บริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย ไม่เกินบริษัทละ 3 ท่าน (กรณีที่ไม่พบชื่อบริษัท ให้เลือก "หน่วยงานอื่น" และระบุชื่อบริษัทในช่องหมายเหตุ)

 • สัมมนา เรื่อง รู้ไว้ดีกว่า วันหน้าสบาย กฎหมายน่ารู้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ Ep.2

  เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom meeting ท่านสามารถส่งฟรีบริษัทละ 5 ท่าน สมาคมฯ จะนำส่งลิ้งก์สัมมนาไปที่ E-mail ท่านล่วงหน้า 1 วัน

 • สัมมนา หัวข้อ “The Rise of Startups. Disruption or Opportunity for Insurance Industry?”

  คณะกรรมการฯ ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนาในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30-17.00 น. สัมมนา Online ผ่านระบบ Video Conference (Zoom meeting) บริษัทละ 2 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้ จนถึงวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 และระบบลงทะเบียนจะส่งลิงก์ รหัสผ่านเข้าห้องสัมมนาไปยังอีเมลของบริษัทท่านหลังจากที่ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อนายธณกร ธนวัตพลชัย โทร. 0 2108 8399 ต่อ 1209

 • Y.I.C Sharing Club : “Insurtech ปฏิวัติวงการประกันภัย ตอบโจทย์ผู้ใช้งานยุคดิจิทัล

  โดยชมรม Young Insurers Club (Y.I.C.) ห้องออนไลน์สำหรับบุคลากรประกันภัย ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นทางวิชาการ รวมไปถึงข่าวสาร ที่เกี่ยวกับการประกันภัย โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในประเด็นต่าง ๆ มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม

 • การอบรมหลักสูตร “การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์” (Digital Content Public Relations): ครั้งที่ 2 ระดับ Intermediate

  ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย จัดอบรมรูปแบบ Virtual Training ผ่านระบบ Zoom Meeting ** ครั้งที่ 2: ระดับ Intermediate ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-11.00 น. ** สงวนสิทธิ์เฉพาะบริษัทสมาชิกของสมาคมฯ บริษัทละ 2 คนต่อการอบรมแต่ละครั้ง (รับเพียง 70 คนเท่านั้น และขอปิดรับหากมีผู้เข้าอบรมเต็มแล้ว) ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564